شماره های تماس

میلگرد ۱۰آجدار A2

میلگرد ۱۰آجدار A2
انواع تیرآهن
میلگرد
انبار
تهران
تهران
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ - ۰۹:۱۳
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ - ۱۱:۴۹
میلگرد 10آجدار A2
ریال