شماره های تماس

میلگرد ریزبار مسوار و سفید اسیدشور

میلگرد ریزبار مسوار و سفید اسیدشور
میلگرد مسوار و سفید برش در سایزهای سفارشی
انواع مفتول
مش
انبار
تهران
تهران
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ - ۱۶:۲۴
۶,۲۰۰ ریال
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ - ۱۲:۱۸
۳میلیمتر الی ۱۰میلیمتر
کاشان
ساده
میلگرد ریزبار مسوار و سفید اسیدشور
ریال
علی خدایی