شماره های تماس

میلگرد ترانس کششی

میلگرد ترانس کششی
تولیدات فلزی
سایر
انبار
تهران
تهران
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ - ۲۳:۴۶
۵,۸۵۰ ریال
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ - ۱۲:۱۸
میلگرد ترانس کششی
ریال
علی خدایی