شماره های تماس

میلگرد ترانس کششی ck45

میلگرد ترانس کششی ck45
انبار
تهران
تهران
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ - ۱۶:۳۶
۸,۵۰۰ ریال
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ - ۱۶:۳۶
میلگرد ترانس کششی ck45
ریال