شماره های تماس

مش (شبکه پیش جوش فولادی)سبک و سنگین

مش (شبکه پیش جوش فولادی)سبک و سنگین
فولاد صنعت تولید کننده انواع مش (شبکه پیش جوش فولادی ) سبک و سنگین از ۲ الی ۱۴ میلیمتر در چشمه های مختلف می باشد
انواع مفتول
کارخانه
تهران
تهران
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ - ۱۷:۲۴
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ - ۱۷:۲۴
مش (شبکه پیش جوش فولادی)سبک و سنگین
ریال