شماره های تماس

ضایعات ۳۰۴ استیل

ضایعات ۳۰۴ استیل
۰۹۱۳۱۲۶۳۹۲۹
محصولات پایه
قراضه (ضایعات)
کارخانه
فارس
شیراز
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ - ۱۰:۳۶
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ - ۱۰:۳۶
درجه یک
۵۰۰۰.۰۰
ضایعات 304 استیل
ریال