شماره های تماس

شمش میلگرد

شمش میلگرد
تولیدات فلزی
سایر
کارخانه
تهران
تهران
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ - ۱۳:۵۵
۱ ریال
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ - ۱۳:۵۵
شمش میلگرد
ریال
فرشید افتخاری