شماره های تماس

شمش اهنی

شمش اهنی
سایز ۱۲۵×۱۲۵ ۱۵۰×۱۵۰ شمش دستی ۳ و ۵
محصولات پایه
شمش
فولاد خوزستان
کارخانه
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ - ۱۵:۳۸
۳۹,۰۰۰ ریال
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ - ۱۵:۳۸
۱۵×۱۵
۵SP
۱۲
شمش اهنی
ریال