شماره های تماس

خط نورد سرد کویل فلزی

خط نورد سرد کویل فلزی
کارخانه
تهران
تهران
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ - ۱۳:۵۳
۱ ریال
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ - ۱۳:۵۳
خط نورد سرد کویل فلزی
ریال