شماره های تماس

تیرآهن۱۶ ۱۸۰ک

تیرآهن۱۶ ۱۸۰ک
انواع تیرآهن
تیرآهن
نورد فولاد یزد
کارخانه
یزد
یزد
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ - ۱۳:۰۳
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ - ۱۳:۰۳
۱۶
تیر آهن IPB
شاخه۱۲متری
۱۸۰
تیرآهن16 180ک
ریال