شماره های تماس

تیرآهن ۶۰ کره ای هیوندای استیل (امیدالبرز)

تیرآهن ۶۰ کره ای هیوندای استیل (امیدالبرز)
انواع آهن ساختمانی
تیر آهن
کره
انبار
تهران
تهران
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ - ۱۴:۰۹
۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ - ۱۴:۰۹
۶۰
تیر آهن IPB
شاخه۱۲متری
تیرآهن 60 کره ای هیوندای استیل (امیدالبرز)
ریال