شماره های تماس

تولید سوله و اسکلت فلزی صنعتی و ساختمانی

تولید سوله و اسکلت فلزی صنعتی و ساختمانی
انواع ورق آهنی
ورق گرم (سیاه)
کارخانه
کرمان
کرمان
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ - ۱۲:۳۹
تولید سوله و اسکلت فلزی صنعتی و ساختمانی
ریال
صنعت سازه عمید