شماره های تماس

توری حصاری (توری فنس)

توری حصاری (توری فنس)
فولاد صنعت تولید کننده انواع توری فنس و حصاری در چشمه و مقاطع مفتولی ...مختلف در چشمه های *۵،۵/۵*و۵/۵
انواع مفتول
توری
کارخانه
تهران
تهران
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ - ۱۸:۱۲
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ - ۱۸:۱۲
۲.۵
توری حصاری
۱۸۰
۵
توری حصاری (توری فنس)
ریال
فولاد صنعت