شماره های تماس

تسمه کرومیت

تسمه کرومیت
انواع ورق
ورق گرم (سیاه)
فولاد مبارکه اصفهان
انبار
تهران
تهران
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ - ۲۰:۱۱
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ - ۲۰:۱۱
۳ ۴
۱۲۰
برشی
۶۰۰۰
ST37
تسمه کرومیت
ریال