شماره های تماس

آهن اسفنجی

آهن اسفنجی
آهن اسفنجی کم کربن و پرکربن و کربن متوسط و آهن اسفنجی آب خورده
محصولات پایه
آهن اسفنجی
فولاد غدیر ایرانیان
کارخانه
کردستان
سیرجان
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ - ۱۱:۲۸
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ - ۱۱:۲۸
آهن اسفنجی
ریال