شماره های تماس

خریدارم : می خواهم آهن اسفنجی بخرم

یک آگهی خرید آهن اسفنجی ایجاد کن

لیست صورت بار فروشندگان آهن اسفنجی را ببین .

دنبال تامین کننده و فروشندگان بازار آهن اسفنجی میگردم

فروشنده ام : می خواهم آهن اسفنجی بفروشم

صورت بار روزانه آهن اسفنجی رو اعلام کن

درخواستهای خرید آهن اسفنجی موجود در سایت رو ببین

خدمات

دنبال خدمات مرتبط با آهن اسفنجی میگردم

آهن اسفنجی

اگر در فرایند احیای مستقیم سنگ آهن بدون ذوب آن، اکسیژن حذف گردد، قطعات کروی شکلی تشکیل می شود که به خاطر ظاهری که دارد به آن آهن اسفنجی می گویند.

آهن اسفنجی دارای عیار بالایی از آهن است. یکی از دلایل رواج آهن اسفنجی مشکلات زیست محیطی، افزایش قیمت و کمبود ضایعات آهنی است. آهن اسفنجی جایگزین مناسبی برای ضایعات آهنی می باشد.

بریکت یک نوع آهن اسفنجی می باشد که به سه دسته تقسیم می شود:

  1. بریکت گرم آهن اسفنجی (HBI)
  2. بریکت نرمه آهن اسفنجی (CBI)
  3. بریکت سرد آهن اسفنجی (CBSI)

فرآیند تولید بریکت با آهن اسفنجی فرق چندانی ندارد فقط در زمان تولید تحت فشار قرار می گیرد. بزرگترین تولیدکنندگان آهن اسفنجی در جهان هند و ایران می باشد.

بیشتر ...
بستن ...

تامین کنندگان آهن اسفنجی

نام کاربر
موضوع فعالیت
بازرگانی ، تولیدی
بازرگانی ، تولیدی
بازرگانی ، تولیدی
بازرگانی ، تولیدی

لیست صورت بارهای آهن اسفنجی

دسته صورت بار
تاریخ ثبت
آهن اسفنجی
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ - ۱۳:۴۷
آهن اسفنجی
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ - ۱۳:۱۷
آهن اسفنجی
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ - ۱۳:۱۷
آهن اسفنجی
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ - ۱۰:۲۰
آهن اسفنجی
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ - ۱۱:۰۵