شماره های تماس

انواع لوله و پروفیل

پروفیل :به قطعات با مقاطع طولی معین پروفیل گفته می شود. پروفیل یکی از انواع آهن آلات می باشد که در ساختمان سازی و ماشین سازی مورد استفاده قرار می گیرد. پروفیل انواع مختلفی از لحاظ سطح مقطع و شکل ظاهری دارد: مانند پروفیل تیرآهن با سطح مقطع H، پروفیل میلگرد با سطح مقطع دایره توپر، پروفیل لوله با سطح مقطع دایره تو خالی، پروفیل قوطی با سطح مقطع مستطیل یا مربع تو خالی، پروفیل نبشی با سطح مقطع دو ضلع عمود برهم ، پروفیل ناودانی با سطح مقطع  Uشکل ،پروفیلZ و پروفیل های در و پنجره .

لوله : لوله یکی از مهمترین محصولات تیوب شکل ساخته شده از فولاد است که به منظور اهداف بسیار متنوعی تولید می‌شود. کاربردهای منحصر به فرد لوله، اهمیت تولید آن را در صنایع فولاد امروز دو چندان کرده است.

 
بیشتر ...
بستن ...
قوطی و پروفیل

قوطی و پروفیل

به قطعات با مقاطع طولی معین پروفیل گفته می شود. پروفیل یکی از انواع آهن UTF-8...

انواع لوله

انواع لوله

لوله یکی از مهمترین محصولات تیوب شکل ساخته شده از فولاد است که به منظور اهداف بسیاUTF-8...