شماره های تماس

میلگرد ۸آجدار A3

میلگرد ۸آجدار A3
انواع تیرآهن
میلگرد
انبار
تهران
تهران
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ - ۰۹:۱۱
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ - ۱۰:۴۹
 میلگرد 8آجدار A3
ریال