شماره های تماس

میلگرد ۲۸آجدار A3

میلگرد ۲۸آجدار A3
انواع تیرآهن
میلگرد
انبار
همدان
همدان
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ - ۱۵:۲۴
۴۵,۲۵۰ ریال
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ - ۱۱:۵۲
میلگرد 28آجدار A3
ریال