شماره های تماس

میلگرد ۲۰آجدار A3

میلگرد ۲۰آجدار A3
انواع تیرآهن
میلگرد
انبار
همدان
همدان
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ - ۱۵:۲۱
۴۴,۹۵۰ ریال
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ - ۱۱:۵۲
میلگرد 20آجدار A3
ریال