شماره های تماس

میلگرد۱۲ آجدارA3

میلگرد۱۲ آجدارA3
انواع آهن ساختمانی
میلگرد
کارخانه
همدان
همدان
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ - ۱۵:۱۷
۴۵,۴۵۰ ریال
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ - ۱۱:۵۲
میلگرد12 آجدارA3
ریال
فولاد راد همدان