شماره های تماس

ورق ۱۵ فولاد عرض ۱۵۰۰

ورق ۱۵ فولاد عرض ۱۵۰۰
انواع ورق آهنی
ورق گرم (سیاه)
انبار
اصفهان
زرین شهر
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ - ۱۰:۱۸
ورق 15 فولاد عرض 1500
ریال