شماره های تماس

ورق آلومینایز کره ای ضخامت ۱ میل عرض ۱۰۰۰

ورق آلومینایز کره ای ضخامت ۱ میل عرض ۱۰۰۰
ورق آلومینایز کره ای ضخامت ۱ میل عرض ۱۰۰۰
انواع ورق
ورق روغنی (سرد)
کره
انبار
تهران
تهران
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ - ۱۲:۱۷
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ - ۱۲:۱۷
۱
۱۰۰۰
رول
DC03
ورق آلومینایز کره ای ضخامت 1 میل عرض 1000
ریال