شماره های تماس

کلاف ۱۰ ساده کششی گروه ملی اهواز

کلاف ۱۰ ساده کششی گروه ملی اهواز
کلاف ۱۰ ساده کششی گروه ملی اهواز
انواع تیرآهن
میلگرد
گروه ملی فولاد ایران
انبار
خوزستان
انبار اهواز-دفتر اصفهان۰۳۱۳۶۲۶۹۳۳۰
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ - ۰۹:۴۲
۴۶,۵۰۰ ریال
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ - ۱۰:۱۱
۱۰
کششی
کلاف ساده
کلاف 10 ساده کششی گروه ملی اهواز
ریال