شماره های تماس

کلاف۸کششی ساده انبار اهواز

کلاف۸کششی ساده انبار اهواز
انواع آهن ساختمانی
میلگرد
گروه ملی فولاد ایران
کارخانه
خوزستان
انبار اهواز-دفتر اصفهان۰۳۱۳۶۲۶۹۳۳۰
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ - ۱۰:۲۷
۴۸,۰۰۰ ریال
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ - ۰۹:۴۵
۸
کششی
کلاف ساده
کلاف8کششی ساده انبار اهواز
ریال