شماره های تماس

مفتول سیاه

مفتول سیاه
فولاد صنعت تولید کننده و عرضه کننده انواع سیم مفتول کلاف فابریک سلفن دار در مقاطع مختلف از جمله ۱.۵ آرماتور و سایر مفتول های سیاه آنیل شده به صورت شاخه و کلاف می باشد.
انواع مفتول
سیم مفتولی
کارخانه
تهران
تهران
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ - ۱۸:۴۲
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ - ۱۸:۴۲
فولاد صنعت
۱.۵
مفتولی سیاه
فابریک
کلاف فابریک (سلفون دار)
مفتول سیاه
ریال
فولاد صنعت