شماره های تماس

ورق قلع اندود ۰.۲۰

ورق قلع اندود ۰.۲۰
دو بندیل ۳۰۰۰ کیلو گرم
انواع ورق
ورق قلع اندود (تین پلیت)
چین
انبار
تهران
تهران
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ - ۱۵:۰۹
۲۳۰,۰۰۰ ریال
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ - ۱۵:۰۹
۰.۲۰
۷۱۲
۸۲۰
T3
ورق قلع اندود 0.20
ریال