شماره های تماس

فولاد آلیاژی

فولاد آلیاژی
شمش فولاد آلیاژی
فلزات آلیاژی
گرد
کارخانه
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ - ۱۴:۳۹
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ - ۱۴:۳۹
۲۵۰
۱۵۰۰
ck45
آهن
فولاد سردکار
فولاد آلیاژی
ریال