شماره های تماس

میلگرد ۵۵ میل ۱.۷۰۳۵ آنیل -فولاد آلیاژی ایران تحویل تهران

میلگرد ۵۵ میل ۱.۷۰۳۵ آنیل -فولاد آلیاژی ایران تحویل تهران
فلزات آلیاژی
گرد
انبار
آذربایجان شرقی
تبریز
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ - ۱۳:۴۲
۹۳,۰۰۰ ریال
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ - ۱۳:۴۲
۵۵
۶
۴۱Cr4
کروم
هیچکدام
میلگرد 55 میل 1.7035 آنیل -فولاد آلیاژی ایران تحویل تهران
ریال
محمد مهدی رجبی