شماره های تماس

میلگرد آجدار خرم دشت تاکستان

میلگرد آجدار خرم دشت تاکستان
انواع تیرآهن
میلگرد
فولاد خرم دشت تاکستان
انبار
قزوین
تاکستان
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ - ۱۳:۵۱
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ - ۱۳:۵۱
۱۸
ساختمانی
شاخه۱۲متری
میلگرد آجدار خرم دشت تاکستان
ریال