شماره های تماس

۱۰میل ۲۰۰۰×۶۰۰۰اکسین

۱۰میل ۲۰۰۰×۶۰۰۰اکسین
انواع ورق
ورق گرم (سیاه)
فولاد اکسین خوزستان
کارخانه
خوزستان
اهواز
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ - ۱۳:۳۳
۵۸,۵۰۰ ریال
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ - ۱۳:۳۵
۱۰
۲۰۰۰
شیت فابریک
۶۰۰۰
RST37
10میل 2000×6000اکسین
ریال