شماره های تماس

۲۰میل ۲۰۰۰×۶۰۰۰اکسین انبار اهواز بدون هزینه

۲۰میل ۲۰۰۰×۶۰۰۰اکسین انبار اهواز بدون هزینه
انواع ورق
ورق گرم (سیاه)
فولاد اکسین خوزستان
کارخانه
خوزستان
اهواز
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ - ۱۳:۲۴
۵۴,۵۰۰ ریال
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ - ۱۳:۲۴
۲۰
۲۰۰۰
شیت فابریک
۶۰۰۰
RST37
20میل 2000×6000اکسین انبار اهواز بدون هزینه
ریال