شماره های تماس

ورق روغنی ۵میل عرض۱۲۵۰ st12فولاد مبارکه

ورق روغنی ۵میل عرض۱۲۵۰ st12فولاد مبارکه
انواع ورق
ورق روغنی (سرد)
فولاد مبارکه اصفهان
انبار
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ - ۱۱:۰۳
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ - ۱۱:۰۳
۰.۵۰
۱۲۵۰
رول
ST12
ورق روغنی 5میل عرض1250 st12فولاد مبارکه
ریال