شماره های تماس

ورق ۰.۵۰ روغنی عرض۱مترst12 فولاد مبارکه

ورق ۰.۵۰ روغنی عرض۱مترst12 فولاد مبارکه
انواع ورق
ورق روغنی (سرد)
فولاد مبارکه اصفهان
انبار
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ - ۱۰:۴۳
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ - ۱۰:۴۳
۰.۵۰
۱۰۰۰
رول
ST12
ورق 0.50 روغنی عرض1مترst12 فولاد مبارکه
ریال