شماره های تماس

ورق۲میل ۱۲۵۰ طول ۲ فابریک مبارکه

ورق۲میل ۱۲۵۰ طول ۲ فابریک مبارکه
وزن۴۱۰۵۶
انواع ورق
ورق گرم (سیاه)
فولاد مبارکه اصفهان
کارخانه
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ - ۱۷:۲۸
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ - ۱۷:۲۸
۲.۵
۱۲۵۰
شیت فابریک
۲۰۰۰
ST37
ورق2میل 1250 طول 2 فابریک مبارکه
ریال