شماره های تماس

ورق ۲میل عرض۱۲۵۰ طول۴متر

ورق ۲میل عرض۱۲۵۰ طول۴متر
انواع ورق
ورق گرم (سیاه)
فولاد مبارکه اصفهان
انبار
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ - ۱۷:۲۵
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ - ۱۷:۲۵
۲
۱۲۵۰
شیت فابریک
ST37
ورق 2میل عرض1250 طول4متر
ریال