شماره های تماس

کویل ۲میل عرض ۱۲۵۰کیفیت st37 فولاد

کویل ۲میل عرض ۱۲۵۰کیفیت st37 فولاد
انواع ورق
ورق گرم (سیاه)
فولاد مبارکه اصفهان
انبار
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ - ۱۶:۱۳
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ - ۱۶:۱۳
۲
۱۲۵۰
رول
ST37
کویل 2میل عرض 1250کیفیت st37 فولاد
ریال