شماره های تماس

ورق ۵ میل تا ۱۵میل A516-70

ورق ۵ میل تا ۱۵میل A516-70
انواع ورق
ورق گرم (سیاه)
فولاد مبارکه اصفهان
انبار
اصفهان
تهران
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ - ۱۳:۴۷
۱ ریال
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ - ۱۳:۴۷
.
۱۵۰۰
رول
A516-70
ورق 5 میل تا 15میل    A516-70
ریال