شماره های تماس

ورق ۵ میل تا ۱۵میل st52

ورق ۵ میل تا ۱۵میل st52
انواع ورق
ورق گرم (سیاه)
فولاد مبارکه اصفهان
کارخانه
اصفهان
تهران
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ - ۱۳:۴۳
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ - ۱۳:۴۳
.
۱۵۰۰
برشی
۶۰۰۰
ST52
ورق 5 میل تا 15میل     st52
ریال