شماره های تماس

ورق ۶ فولاد مبارکه

ورق ۶ فولاد مبارکه
انواع ورق
ورق گرم (سیاه)
فولاد مبارکه اصفهان
کارخانه
اصفهان
زرین شهر
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ - ۱۵:۵۷
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ - ۱۵:۵۷
۶
۱۵۰۰
شیت فابریک
۶۰۰۰
ST37
ورق 6 فولاد مبارکه
ریال