شماره های تماس

مش میلگرد ۱۰

مش میلگرد ۱۰
ابعاد ۶*۲/۲۰ ۱۰*۱۰ ۱۵*۱۵ ۲۰*۲۰ ۲۵*۲۵ ۳۰*۳۰ عرضه می گردد
انواع مفتول
انبار
تهران
تهران
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ - ۱۲:۱۱
۴۸,۷۰۰ ریال
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ - ۱۱:۱۱
مش میلگرد 10
ریال