شماره های تماس

لوله بدون درز

لوله بدون درز
لوله بدون درز رده ۴۰ اهوازی
پروفیل فلزی
انواع لوله فلزی
کارخانه
خراسان رضوی
مشهد
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ - ۱۲:۴۱
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ - ۱۲:۴۱
لوله اهواز
۱
مانیسمان
۲
شاخه ۶ متری
لوله بدون درز
ریال
جواد رضایی