شماره های تماس

ورق گرم (سیاه)

ورق گرم (سیاه)
انواع ورق
ورق گرم (سیاه)
فولاد مبارکه اصفهان
کارخانه
تهران
تهران
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ - ۱۳:۵۹
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ - ۱۳:۵۹
۲
۱۲۵۰
رول
RST37
ورق گرم (سیاه)
ریال