شماره های تماس

میلگرد A3 سایز ۱۴

میلگرد A3 سایز ۱۴
انواع تیرآهن
میلگرد
کارخانه
خراسان رضوی
نیشابور
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ - ۱۰:۱۵
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ - ۱۰:۱۰
میلگرد A3 سایز 14
ریال