شماره های تماس

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-36093

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-36093

۰۹۱۴۸۶۴۱۴۶۹
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
مسعود اکبری
RFQ-36093
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گالوانیزه و رنگیگالوانیزه ۱/۵