شماره های تماس

درخواست خرید انواع لوله - RFQ-36092

درخواست خرید انواع لوله - RFQ-36092

خریدار لوله گازی از سایز ۱/۲الی۲اینچ

زمان باقیمانده

۱d, ۲۳h : ۵۹m : ۰۴s
RFQ-36092
دسته محصول نام محصول مقدار
انواع لولهلوله درزدار گازی۱۰ تن