شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-36042

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-36042

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-36042
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق۱۲ عرض۱۵۰۰ st52