شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-36037

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-36037

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-36037
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورقST52 عرض ۱۵۰۰ ضخامت ۱۲ ۱ ظرفیت