شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-35999

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-35999

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)A516.GR70 6000*2000*50۱۱۷۷۵ کیلوگرم