شماره های تماس

درخواست خرید شمش - RFQ-35934

درخواست خرید شمش - RFQ-35934

اسلب ریخته گری ابعاد ۱/۷۰ الی ۱/۸۰ عرض ۳۰ سانتی متر ضخامت ۸
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-35934
دسته محصول نام محصول مقدار
شمشاسلب ۳۰۰ تن